Till innehållet

Kustö biskopsborgs ruiner, S:t Karins

Kustö biskopsborgs ruiner

Ruinerna av Kustö biskopsborg, den historiska herrgårdsmiljön och den vackra naturen bildar tillsammans en unik kulturmiljö. Kustö kultur- och naturstig som är försedd med informationstavlor knyter samman de historiska monumenten.

Kustö slottsruiner

Kustö medeltida biskopsborg byggdes vid Pikisvikens strand som residens och tillflyktsort för den katolska kyrkans biskopar i Finland. Den tjänade som biskoparnas tillflyktsort fram till reformationen. Sammanlagt hann 15 katolska biskopar vara värdar i biskopsborgen.  Borgen byggdes om, reparerades, byggdes till och var i användning i cirka 200 år. Slottet var en unik byggnad i Finland. De revs på befallning av Gustav Vasa 1528 och i dag återstår endast bottenvåningen.

  • Museiverket har undersökt och renoverat ruinerna i över hundra års tid. Undersökningarna pågår fortfarande.
  • Kustö slottsruiner är ett populärt arkeologiskt turistmål. Om somrarna är ruinerna ett trevligt mål till exempel för en cykelutflykt, adressen är Linnanrauniontie 633.

Närmare information om biskopsborgens ruiner som utfärdsmål: utinaturen.fi 

| Upp |