Mene sisältöön

Kuusistonlahti, Kaarina

Kuusistonlahti ja Lyhtyholma

Kaarinan ja Piikkiön alueilla sijaitseva Kuusistonlahden Natura-alue muodostuu Kuusiston ja Lyhtyholman välisestä, maankohoamisen seurauksena umpeen kasvaneesta salmesta ja salmen molemmissa päissä olevista matalista, ruovikoituneista merenlahdista. Pohjoisessa Natura-alue jatkuu Piikkiönlahtena. Erillisenä osana alueeseen luetaan vielä Kuusiston saaren keskiosissa sijaitseva Kuusistonjärvi sekä Kuusiston historialliset linnanrauniot.  Yhteensä alueelle kertyy pinta-alaa noin 351 hehtaaria. 

Entinen salmi Kuusiston ja Lyhtyholman välissä muodostaa niin sanotun Kuusistonlahden alueen. Alueeseen luetaan kaksi matalaa lahtea: lounaispäässä voimakkaasti ruovikoitunut Torpansuntti ja koillisessa Fiskarinsuntti, eli varsinainen Kuusistonlahti. Näiden kahden suntin väliin on jäänyt laaja rantaniittyalue, joka on edelleen paikoitellen hyvin kosteaa. Kannaksen keskeltä pääsee kulkemaan Lyhtyholmaan pengerrettyä tietä. Kuusistonlahti on edelleen pääosin avoveden peittämää, ruovikoiden ympäröimää aluetta. 

  • Ajo-ohje: 110-tieltä käännytään Saaristotielle, jota jatketaan Tammisto Centerille asti. Käännytään vasemmalle Linnanrauniontielle, jota loppuun seuraamalla päädyt Kuusiston linnanraunioille. Noin 1,5 km ennen linnanraunioita kääntyy oikealle Lyhdyntie, jota seuraamalla pääset Kuusiston eteläiselle lintutornille.

Lisätietoja Nauti luonnosta-sivun esitteestä

| Sivun alkuun |