Mene sisältöön

Vaarniemi-Rauvolanlahti


Lintu Rauvolanlahdella, KaarinaRauvolanlahden Natura 2000 -alue muodostuu kolmesta erillisestä, kasvistoltaan ja eläimistöltään ainutlaatuisesta alueesta: Rauvolanlahden ja Vaarniemen alueesta, sekä Turun kaupungille kuuluvasta Friskalanlahdesta rantoineen, sen eteläpuolella sijaitsevasta Kulhon saaresta sekä näiden koillispuolella, mantereella sijaitsevasta yhtenäisestä Katariinanlaaksosta. Pinta-alaltaan alue on yhteensä 366 hehtaaria. Koko Natura-alue on tunnettu monipuolisesta linnustostaan sekä kauniista lehdoistaan. Rauvolanlahdelta tavataan useita harvinaisia ja uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.

  • Vaarniemen-Rauvolanlahden luontopolku saa alkunsa Rauvolantien päässä sijaitsevan Kaarinan kaupungin vanhan jätevedenpuhdistamon paikkeilta, johon on hyvä jättää ajoneuvo. 
  • Luonnonsuojelualueen kiertävän luontopolun reitti on vain 1,8 kilometriä pitkä, joten se sopii myös perheen pienemmille luontoihmisille. 
  • Meren rannalta löytyy lintujen puuhien seuraamiseen otollinen lintutorni ja hyvin hoidettujen pitkospuiden varrelta maisemien katseluun tarkoitettuja näköalatasanteita, joilta johtavat pitkospuut edelleen Turun Katariinanlaaksoon. 
  • Vaarniemen tammilehdolta polkua on mahdollista seurata suoraan Vaarniemen kallioille, jolloin reitin yhteenlasketuksi pituudeksi tulee noin 4 kilometriä. Rauvolanlahden ja Vaarniemen alueen luonto tarjoaa ainutlaatuisen ja monipuolisen elämyksen luonnosta kiinnostuneille.
  •  Vaarniemen kallion polulta voi matkaa jatkaa edelleen Pyhän Katariinan retkeilyreiteille. 
  • Rauvolanlahti on reheväkasvuinen, matala ja ruovikon valtaama merenlahti. Alueen vanhat rantaniityt ovat laidunnuksen päätyttyä umpeutuneet ja lahdella viihtyy pysyvän, runsaan pesimälinnuston lisäksi paljon muuttolintuja, pitäen lahtea muutonaikaisena levähdyspaikkanaan. Myös vanhan jätevedenpuhdistamon altaiden alue on lintujen suosiossa.

Lisätietoja Nauti luonnosta-sivun esitteestä

| Sivun alkuun |