Mene sisältöön

Salvela ja Huttalanmäki

Piikkiön keskustan jälkeen Kuninkaantien reitti ylittää Hepojoen uoman jatkuen kohti Salvelan kartanon rakennuksia ja takana kohoavaa Huttalanmäkeä. Vanha tielinja kulki Huttalanmäen pohjoispuolta kohti Makarlaa, mutta nykyään sen katkaisevat urheilukenttä ja ohikulkutie. Mäen ohitse pääsee uutta reittiä pitkin eteläpuolella kulkevaa tiet pitkin. Kartanon yläpuolella avautuu edustavalajinen kallioketo, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi. Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys hoitaa aluetta talkoovoimin.

Salvelan tila kuului keskiajalla kirkolle ja myöhemmin kruunulle. 1600-luvulla siitä tuli asuinkartano eli rälssisäteri ja samalla vuosisadalla toimi mäellä Tuulensuu-nimisessä torpassa krouvi. Päärakennuksessa toimi aikanaan myös Piikkiön kunnanvirasto ja nykyään päiväkoti. Salvelan ja Huttalan kylät ovat keskiajalta. Huttalanmäen etelärinteessä sijaitsee merkittävä muinaisjäännöskohde, rautakautinen asuinpaikka ja ruumiskalmisto. Rautakaudella Piikkiönlahti ulottui vielä Huttalanmäen juurelle. Mäen itäpuolella on vanha Huttalan talon tontti. Lisätietoa muinaisjäännösrekisterin kohteista.

10 Huttalanmäki.JPG

| Sivun alkuun |