Mene sisältöön

Runko ja Pukkilan kartano

Kuninkaantien linja kulkee Rungossa pitkin vanhaa tielinjaa. Sen varrella ovat Rahinmäen luonnonsuojelualue, vanha punainen kestikievarin rakennus, pätkä vanhaa tienpengerrystä kivipylväineen sekä valtakunnallisesti merkittävä Koskenhaan muinaisjäännös- ja perinnemaisema-alue, jossa on rautakautinen asuinpaikka ja kalmisto. Rungon koillis- ja kaakkoispuolella on vielä useita muinaisjäännöskohteita. Ne ovat olleet osa Piikkiön rautakautista asutuskeskittymää. Alueen kylät Runko, Koski, Pukkila ja Teppala ovatkin ilmeisesti olleet olemassa jo 1200-luvulla. Koskenhaan jälkeen tien varrella on säilynyt kaksi vanhaa maantiesiltaa, joista toinen, vanha kiviholvisilta, on muinaisjäännösrekisterin kohde. Siltojen jälkeen Kuninkaantien reitti jatkuu kohti koillista seuraillen nykyistä tietä.

Koskenhaan muinaisjäännösalueen vieressä on vanhan kestikievarin punainen rakennus, jonka rakennutti Raadelman kartanonherra G. E. von Haartman 1800-luvun alussa. Toiselle puolella tien kaarteessa, on jäljellä vanhaa Kuninkaantietä mataline kivipylväineen. Pukkilan kartano sijaitsee Rungosta luoteeseen. Aikoinaan kartanoon vei oma tieyhteys Kuninkaantieltä. Myös talvitie Turkuun oikaisi ilmeisesti Pukkilan ohitse ja reitti oli käytössä viimeistään 1600-luvulla. Rungon Kuninkaantien reitti ympäristöineen sekä Pukkilan kartano on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY, Museoviraston rakennusperintökohde Pukkilan kartano). Lisätietoa muinaisjäännösrekisterin kohteista.

8 Runko.JPG
| Sivun alkuun |