Mene sisältöön

Rauhalinna ja Aallonmäki

Rauhalinnan alue sijaitsee Kaarinan keskustan itäpuolella. Kuninkaantien linjaus kulkee alueen pohjoispuolella 110-tien tuntumassa. Koko Rauhalinnan alueella on merkittäviä ja monipuolisia luonto- ja maisema-arvoja sekä useita rakennussuojelukohteita. Rauhalinnan oli osa Maakaston kylää, joka on Kaarinan vanhimpia kyliä ja ollut mahdollisesti asuttuna jo 1200-luvulla. Rauhalinnan kartano syntyi 1800-luvun puolivälissä, kun kuvernööri Johan von Essen yhdisti lähialueen tiloja kartanoksi. Kartano oli Armfelt-suvun hallussa aina 1950-luvulle saakka, jolloin se siirtyi Lounais-Suomen keinosiemennys-yhdistykselle. Yhdistyksen jälkeen Kartano oli Kaarinan kaupungin hallinnassa, jolta se siirtyi vuonna 2018 yksityiseen omistukseen.

Rauhalinnan pohjoisosassa sijaitsee Aallonmäen historiallinen asuinpaikka. Punaisessa Aallontorpassa toimii nykyään viehättävä MökkiGalleria. Vanhassa pihapiirissä on useiden rakennusten jäänteitä ja koko mäkialueella kasvaa arvokasta, perinnemaisemille tyypillistä niitty- ja ketokasvillisuutta. Rauhalinnan länsiosassa Ladjakoskenoja virtaa kohti Kuusistonsalmea. Jokiuoman ja Rauhalinnan kartanon välissä on luontoarvoiltaan merkittävä kulttuurivaikutteinen lehtoalue, joka kuuluu maakunnallisena kohteena lehtojensuojeluohjelmaan. Alueella on runsaasti lahopuustoa sekä useita uhanalaisia lajeja. Lehdossa ja sen ympäristössä kulkee myös luontopolku. Lisätietoa muinaisjäännösrekisterin kohteista.

6 Rauhalinna ja Aallonmäki.JPG
| Sivun alkuun |