Mene sisältöön

Piispanristi

Piispanristillä Kuninkaantien reitti jatkuu Turun rajalta Kaarinaan. Alueella on harjoitettu pitkään laajamittaista hiekan- ja soranottoa sekä muuta teollisuus- ja liiketoimintaa, joka on vaikuttanut voimakkaasti alueen luonnonympäristöön ja maisemaan. Myös vanhat jäljet Kuninkaantien linjauksista ovat hävinneet maankäytön seurauksena. Oletuksena kuitenkin on, että tie on kulkenut lähellä nykyistä 110-tietä. Piispanristin kaakkoisosan Poikluoma on Kaarinan vanhimpia kyliä ja on ilmeisesti ollut asuttuna jo 1200-luvulla.  Nykyinen Poikluomantie on vanha tielinja Kuninkaantieltä kohti Kuusistonsalmea ja Auvaisbergin kartanoa.

Poikluomantien ja Kairiskulmantien risteyksessä on pieni keinotekoisesti syntynyt lampi. Alueella on aiemmin ollut useampia lampia, mutta ne on täytetty rakentamisen yhteydessä. Lammikko lisää luonnon monimuotoisuutta ja sillä on arvoa maisemallisena tekijänä sekä virkistyskohteena alueella. Lammen itä- ja eteläpuolella kulkee polku.

2 Piispanristi.JPG


| Sivun alkuun |