Mene sisältöön

Makarla, Tammisilta ja Piikkiön Linnavuori

Kuninkaantie kulkee Makarlan peltoaukeiden läpi kohti itää nykyisen 110-tien pohjoispuolella. Tammisillan jälkeen tie kääntyy koilliseen kohti Paimiota. Tammisillan, silloisen Aron kylän kohdalla Kuninkaantiestä haarautui myös itään kulkenut Jugfrusundintie. Teiden risteyksessä oli ennen silta. Makarlan, Kalaisten ja Aron kylät ovat keskiajalta. Tammisillan kohdalla toimi myös krouvi 1600-luvun lopulla. Aron kylässä toimi myös postitalonpoika 1670-luvulta lähtien. Tämän jälkeen postitalo siirtyi Kalaisiin, jossa se toimi 1700-luvun lopulle asti. Lähin varsinainen postikonttori sijaitsi tuon aikana Turussa. Kuninkaantien Makarlan läpi kulkeva osuus on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Tammisillan pohjoispuolella Etelävuoren alueella on muinaisjäännöskohteita, kuten useita pronssikautisia röykkiöitä ja mahdollisesti kivikautinen asuinpaikka.

Piikkiön linnavuori sijaitsee Makarlan, 110-tien ja samalla Kuninkaantien eteläpuolella. Alue on osittain luonnonsuojelualuetta ja siellä kulkee merkitty retkeilyreitistö. Linnavuoren laelta on hienot näkymät ympäristöön ja Piikkiönlahdelle. Alueella on mahdollinen vanha puolustusvarustus, useita pronssikautisia röykkiöitä sekä rautakautisia kalmistoja ja asuinpaikkoja. Lisätietoa muinaisjäännösrekisterin kohteista.

Yli-Katarin röykkiö
| Sivun alkuun |