Mene sisältöön

Ladjakoski

Ladjakosken vanha kylätontti ja muinaisjäännösalue sijaitsee Kuninkaantien varrella lähellä Kaarinan nykyistä keskustaa. Kylä on mainittu ensimmäisen kerran kirjallisissa lähteissä vuonna 1378, mutta siellä on voinut olla asutusta jo aiemminkin. Keskiajalla kylä tunnettiin nimellä Koski ja se oli ilmeisesti tuolloin yksi läheisen Ylikosken tytärkylistä. Arkeologisissa tutkimuksissa alueella havaittiin useiden rakennusten jäännöksiä ja vielä 1880-luvulta olevassa kartassa tontilla näkyy rakennus lähellä Kuninkaantietä. Vanhan tien pengerrystä on säilynyt paikoitellen nykyisen polun yläpuolella.

Kylätontin lounaispuolella Ladjakoskenojan jokiuoman ylittää vanha kiviholvisilta ja heti sillan jälkeen kasvaa suuri ja komea tammi. Kylätontin niitty- ja ketoalue on lajistoltaan arvokas perinnemaisemakohde. Pohjoispuolella kohoavalta kalliolta on hienot näkymät kohti Kaarinan keskustaa. Mäen pohjoispuolella on niitty, joka on osittain luonnonsuojelualuetta. Lisätietoa muinaisjäännösrekisterin kohteista.

4 Ladjakoski.JPG

| Sivun alkuun |