Mene sisältöön

Hadvala ja Piikkiön kirkko

Hadvalan alue ja Piikkiön kirkko sijaitsevat Kuninkaantie varrella. Hadvala on Piikkiön vanhimpia kyliä ja alueella on useita rautakautisia muinaisjäännöksiä ja perinnemaisemakohteita. Piikkiönlahden toisella puolella sijaitseva Kuusiston Piispanlinna  vaikutti myös voimakkaasti Piikkiön alueeseen 1200-luvun lopulta 1500-luvun alkuun. Piikkiön nykyinen kivikirkko on rakennettu 1700-luvun lopulla. Kirkon ympäristö jatkuen laajana alueena koilliseen kohti Pappilaa, on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY). Alueella on myös muinaisjäännöskohteita, kuten korulöydön paikka ja kuppikiviä.

Mattilan kallioketo Tupatien päässä on arvokas perinnemaisemakohde, samoin Hadvalantielle avautuva Laahamäen rinteen keto. Tupatien kulmauksessa on lajistoltaan edustava pieni keto- ja niittyalue ja mahdollinen hautaröykkiö. Alueella on myös muutamia kuppikiviä ja lounaispuolelta Ylhäisistä on löytynyt rautakautinen hopearaha-aarre. Hadvalassa, Kolamäentien läheisyydessä sijaitsee kolmen kumpareen muodostama kokonaisuus, joista kaikki ovat perinnemaisema- ja muinaisjäännöskohteita: Kolamäki, Mustismäki ja Kurjenkankare. Kolamäki on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi ja Kaarinan luonnonsuojeluyhdistys hoitaa sitä talkoovoimin. Alueella on rautakautinen asuinpaikka, polttokenttäkalmisto ja kuppikiviä. Mattilantiellä,  kävelytien varrella on alueesta kertovat infotaulu. Lisätietoa muinaisjäännösrekisterin kohteista.

9 Hadvala.JPG

| Sivun alkuun |